Pride in Quality

STOKLASA

VITEZSLAV

est.1990

Ateliér Stoklasa © 2015     Privacy policy

Ochrana osobních údajů – privacy policy

 

Ochrana osobních údajů

 

Všechny osobní údaje, které poskytne zákazník/objednavatel počítačové nebo tabletové verze poskytovateli ATELIER STOKLASA -STOKLASA VÍTĚZSLAV, budou ukládány, zpracovávány a používány pouze pro vnitřní potřebu poskytovatele Poskytnutím svých údajů zákazník souhlasí s tím, že může být informován o novinkách, speciálních nabídkách a akcích.

 

Poskytovatel nemá k dispozici žádné bankovní údaje a čísla platebních karet zákazníků.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Privacy policy

 

All personal information that Customer / Client of computer or smart devices aplication provides to ATELIER STOKLASA -STOKLASA VÍTĚZSLAV will be stored, processed and used only for internal purposes of provider By submitting your data you agree that you may be informed about news and special offers, events for subscribers.

 

Provider does not have any bank details and credit card numbers of customers.